Odliczenie VAT od samochodów w 2014 r.

 

Rząd planuje kontynuację ograniczenia ulgi na odliczenie podatku VAT od nabycia samochodów firmowych a także ich leasingu i kosztów paliwa. Chciałby wprowadzić takie ograniczenie na okres 5 lat – od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2018 roku.  Miałoby to być korzystne dla budżetu, oczywiście bezpośrednio mniej korzystne dla obywateli kupujących, leasingujących, użytkujących w tym czasie pojazdy firmowe. Chodzi tu jednak tylko o pojazdy użytkowane w celach służbowych  jak i prywatnych. Zmiana nie ma objąć pojazdów wykorzystywanych wyłącznie w celach służbowych. Suwerenności już nie mamy więc plan rządu musi zaakceptować Komisja Europejska, która raczej nie rozpatrzy wniosku tak szybko (do końca 2013 roku). Niby dla obywateli, nas wszystkich to lepiej, ale to pokazuje nam, że nasza władza (jaka by ona nie była) nie do końca nami rządzi…
Deregulacja dotyczyłaby ograniczenia prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego (do 50%) z tytułu nabycia, leasingu pojazdów samochodowych jak również odpisów za użytkowanie (paliwo, płyny eksploatacyjne).
Wniosek został złożony w czerwcu 2013 roku a na jego rozpatrzenie administracja ma 8 miesięcy. Komisja Europejska ma wydać opinię i przekazać sprawę Radzie Europy – dopiero ona wydaje decyzję. Jeszcze nasz Sejm po pozytywnej decyzji Rady Europy musiałby uchwalić stosowną ustawę. Dlatego możemy być raczej spokojni.
Prawdopodobnie wróci „kratka” – czyli każdy pojazd uznany za „ciężarowy”  będzie miał możliwość ulgi – odpisania pełnego VAT-u za nabycie jak i użytkowanie (paliwo).

Natomiast wobec innych samochodów niż ciężarowe od 1 stycznia 2014 roku obowiązywać będzie prawo odliczenia 60% kwoty podatku z faktury kupna czy leasingu jednak nie więcej niż 6000 PLN. Odliczenie za paliwo wcale nie będzie takim pojazdom przysługiwać.

Paweł Kamiński


Comments are closed.

© 2013-2014 Klim Baron Business Solutions Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  • Facebook
  • GoldenLine
  • LinkedIn
  • Twitter